Wikia


Raspelon is het grootste land van Suderiale. Het land is verdeeld in vijf deelstaten die een vrij grote mate van onafhankelijkheid hebben en ook niet altijd hetzelfde politieke systeem. Regionale verschillen zijn groot in Raspelon, een groot gevoel van nationale eenheid is er niet. Toch is de unie betrekkelijk succesvol en zijn er geen sterke afscheidingsbewegingen.

In Raspelon wonen zo'n 30 miljoen mensen.

NaamEdit

De naam Raspelon komt uit de 18e eeuw (Christelijke jaartelling), toen de leiders van de verschillende deelstaten samen een supranationale rechtbank samenstelden die al snel meer bestuurlijke verantwoordelijkheden naar zich toetrok. Deze rechtbank en latere federale regering werd Raspal genoemd. Uit deze naam ontstond de afleiding Raspexm Laun, "Rijk der Rechters", een naam die in de noordelijke dialecten werd verbasterd tot Raspelon. Deze aanvankelijk "volkse" benaming is uiteindelijk de officiële landsnaam geworden.

LandschapEdit

Raspelon is een heel uitgestrekt land met veel verschillende landschappen. In het zuiden zijn hoge bergen (Kwina. Dwars door Raspelon slingert de Nubes, de langste rivier van Suderiale. Rond de Nubes zijn verschillende steden en zijn er vruchtbare landbouwgronden. Grote delen van Raspelon zijn echter dor en dunbevolkt. De westkust is juist heel vruchtbaar. Dit is het rijkste en belangrijkste deel van het land, samen met het uiterste noorden, dat aan de Nubesdelta grenst.

Ruimtelijke inrichtingEdit

LandbouwEdit

NederzettingenEdit

VerkeerEdit

BevolkingEdit

CultuurEdit

GodsdienstEdit

TaalEdit

IdentiteitEdit

EconomieEdit

PolitiekEdit

Bestuurlijke indelingEdit

StaatsinrichtingEdit

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.