Wikia


Nufrais (spreek uit: Nufrè) is de grootste stad van Bacte en is ook de hoofdstad van dat land. Verder is het de hoofdstad van de gelijknamige provincie. In Nufrais wonen zo'n 870.000 mensen.

GeschiedenisEdit

Nufrais is een relatief jonge stad. Ze werd gesticht nadat het eiland Juvende door de Bactelijnen was gekoloniseerd, rond 600 in de Westerse jaartelling. De vlakke gebieden in het zuidoosten werden ontgonnen voor de landbouw. Het gebied was gemakkelijker te bereiken dan de andere delen van de provincie en de infrastructuur over water kon snel worden uitgebreid, zodat het "nieuwe land" (nufes reliè) al snel het belangrijkste ontwikkelde gebied van Juvende kon worden. Hier werden de eerste Seta-parochies gesticht. De verdere kolonisatie van Juvende werd vanuit Nufrais ondernomen.

In de eeuwen daarna groeide Nufrais uit tot de aanzienlijkste stad van Bacte. Het was de belangrijkste haven van het nieuwe Juvende en verder de poort naar de oostelijke havens van Raspelon, waarvan vooral Matisal economisch van groot belang was. Op het vasteland wedijverden de steden Nuberein en Falès vanouds om de macht, maar Nufrais wist deze oude steden te overvleugelen en kon zo de hoofdstad worden van de nieuwe Bactelijnse staat.

StadsbeeldEdit

Nufrais is een ruim opgezette stad. de oudste delen van de stad liggen in het zuidwesten. Hier zijn grote pleinen en een aantal van de belangrijkste tempels van Bacte te vinden. Opvallend is de hoofdkerk van de stad, die op een hoge kunstmatige heuvel is gebouwd en zo over de vlakte en de omringende zee uittorent. Verder wordt de stad vooral gedomineerd door de kanalen, die hier de snelste manier van vervoer zijn, en de vaak gesloten landbouwgemeenschappen die de vruchtbare grond nog altijd voor de akkerbouw gebruiken. Omdat de grond zo veel kwaliteiten heeft wordt ze buitengewoon intensief gebruikt. Nufrais is dan ook een stad met relatief veel hoge gebouwen en gemengde functies. Water is er overal, maar het is vaak brak doordat de kanalen met de zee in verbinding staan. Er is dus zeker behoefte aan zoet water en daarvoer dienen de vele aquaducten die boven de bebouwing heen slingeren en in verbinding staan met grote waterzuiveringsfabrieken.

DialectEdit

Het dialect van Nufrais zet al eeuwen de toon in Bacte en de standaardtaal is er dan ook op gebaseerd. Toch zijn er een aantal opvallende Nufreinse dialectwoorden en is er het typische, wat monotone accent dat voor buitenstaanders vaak erg scherp en beslist klinkt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.