Wikia


Het Marijns is de oorspronkelijke taal van het land Maris. Het heeft zo'n vijf miljoen moedertaalsprekers, maar ongeveer het dubbele aan tweedetaalsprekers op Pulan.

VerwantschapEdit

Het is een Seta-taal, vooral nauw verwant aan het Bactelijns - waarschijnlijk zijn beide talen uit eenzelfde dialect ontsproten, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het Bactelijns veel conservatiever is.

  • Suderiaalse talen
  • Setatalen
  • Noordelijke Setatalen
  • Bactelijns

Het Marijns heeft in de loop der tijd een aantal veranderingen ondergaan, waardoor de grammatica vaak sterk van de Bactelijnse en Raspoonse verschilt.

KenmerkenEdit

Typisch voor het Marijns is het voorkomen van lidwoorden die op hun beurt ook de achtervoegsels die in het Bactelijns enkel aan naamwoorden worden geplakt kunnen dragen, zodat de betekenis van dat achtervoegsel twee keer wordt uitgedrukt (als bij volwaardige naamvallen in veel Indo-Europese talen). Bijvoorbeeld:

Da cusemá, "het huis" (Bactelijns: dei cusew, "dit huis")
Deda cusemdea, "in het huis" (Bactelijns: dei cusewde, "in dit huis")
Deda cusemdá, "naar het huis" (Bactelijns: deu cusewdei, "naar dit huis")
Deta cusemtea, "op het huis"
Dena cusemnea, "uit het huis"
Dega cusemraga, "onder het huis door"

Voorts gebruikt het Marijns ook bezittelijke vormen van deze lidwoorden, die in gebruik op de Nederlandse bezittelijke voornaamwoorden lijken:

Dom cusemom, "mijn huis" (Bactelijns: dei cusewom, "dit huis van mij")
Dam cusemam, "jouw huis" (Bactelijns: dei cusewham, "dit huis van jou")
Dim cusemim, "zijn/haar huis" (Bactelijns: dei cusewim, "dit huis van hem/haar")

Bij onvervreemdbaar bezit wordt echter de nulvorm da gebruikt: da sikwo, "mijn kind".

VerspreidingEdit

Het Marijns is in de eerste plaats de voertaal van Maris. Daarnaast wordt het veel als lingua franca gebruikt in het werelddeel Pulan, waar het door kolonialisatie vanuit Maris beland is. Dit leidt tot de ironische situatie dat het Marijns op Suderiale een kleine taal is, met het Bactelijns en het Sudaals als voornaamste contacttalen, terwijl het op Pulan een voorname internationale taal geworden is.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.